Tanévkezdés a Beregszászi Bethlen Gábor Líceumban - Az idei tanév több újdonságot hozott az intézmény életébe

Az idei tanév több újdonságot hozott a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum életébe. Most először indult elemi iskolai első osztály. Erősödött a közösség azokkal is, akik más iskolákból jöttek, s az ötödik osztályt kezdik a líceumban. Az elnevezés is új, de a szellemiség, a cél változatlan: a tudás gyarapítása, a magyar kultúra kincseinek megismerése, megőrzése és továbbadása. Így van ez immár több mint 30 éve - írta a Kárpáti Igaz Szó.

Az iskola legfiatalabb növendékeit Tompa-Bacskó Éva vezette át a székely kapun. Ugyanezt tette Márkus Julianna, az ötödikesek osztályfőnöke, ami azt jelképezte, hogy ők is a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum nagy családjának tagjaivá váltak.

Szabó Árpád köszöntőjében kiemelte, a háború mindenre és mindenkire hatással van, ez a tanintézmény sem kivétel ez alól. Több kollégájuk döntött úgy, többnyire családi okok miatt, hogy Magyarországon folytatja munkásságát. De a tanári kar Micik Szergej tornatanárral, Ábrány Szabina történelemtanárral, Tompa-Bacskó Évával, az elsősök tanító nénijével gazdagodott. Pavljuk Erika személyében új igazgatóhelyettese van a tanintézménynek.

A háborúval kapcsolatos az is, hogy nagyon sok diákjuk Magyarországon tartózkodik, és onnan folytatják tanulmányaikat, amely új kihívások elé állítja az iskolát, de, mint ahogy azt az igazgató kiemelte, ezt a problémát is megoldják.

"A problémák mellett vannak örvendetes események is. Az egyik ilyen, hogy tanulmányi eredményeink alapján bekerültünk Kárpátalja legjobb 10 iskolája közé, két másik iskolával holtversenyben a hetedikek vagyunk. Mégis, a legörvendetesebb ami velünk történt, az a 16 elsős nebulónk. És van 22 „nagy elsős”, akik mostantól ötödikesek lesznek. Úgy gondolom, hogy együtt – szülők, diákok, tanárok – minden nehézséget legyőzünk, bízva a szebb jövőben elérjük céljainkat. Optimizmusunk nem alaptalan, hiszen a háború ellenére, a magyar kormány segítségével, építkezünk. Ez azt jelenti, hogy vannak segítőink, tehát van remény is" – zárta szavait Szabó Árpád igazgató.

Az elsősöket és ötödikeseket a végzős osztály nevében Gricza Kamilla Anna és Nagy Natália köszöntötte, majd a 11. évfolyam diákjai jelképes ajándékkal lepték meg a diákközösség új tagjait, akik megható és egyben aranyos bemutatkozó műsorral készültek. Ezt követően az 5. osztályba lépő diákok nevében Fazekas Petra olvasta fel az ünnepélyes diákfogadalmat.

A megjelent vendégek közül elsőként Molnár-Friedrich Szilvia, a beregszászi külképviselet konzulja osztotta meg gondolatait a megjelentekkel.

"Meggyőződésem, hogy ennek a tanintézménynek elvitathatatlan érdeme van a magyar kultúra, hagyományainak megőrzésében, és a magyar nyelv ápolásában. Ugyanis közös nyelvünk egy nemzethez való tartozásunk alapja, és a tanulásba fektetett erő a jövő záloga" – fogalmazott a konzul.

"A mostani elsősök mindenképpen új korszakot jelentenek, hiszen a líceum a jövőben valószínűleg arra is be fog rendezkedni, hogy önmaga készítse fel az utánpótlást" – fogalmazott dr. Zubánics László, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási és Tudományos Intézet Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének vezetője. Hozzátette, a mostani helyzetben az is fontos, hogy a diákok önmagukat is képezzék, hiszen a tudás az, nem pedig a gyűjtött vagyon, amit tovább vihet magával.

Gerevich János, az Ökumenikus Segélyszervezet Ukrajnai Kirendeltségének vezetője elmondta, korábban sem volt egyszerű biztosítani az oktatás minőségét, a tanintézmények korszerűsítését.

"Az elmúlt harminc évben ez az iskola teljesítette a feladatát, rendkívül sok tehetséges embernek adott. Olyan tudásalapot biztosított, amit nemcsak helyben, de más országokban is kamatoztatni tudnak az egykori növendékek" – értékelt Gerevich János.

Végezetül Marosi István görögkatolikus pap és Taracközi Ferenc beregszászi református lelkész Isten áldását kérte a jelenlévőkre, az új tanévre.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON: